Slovenské predsedníctvo

Slovenské predsedníctvo - konferencia predsedov hospodárskych výborov členských štátov Európskej únie