Na najbližšiu schôdzu parlamentu predkladáme návrh zákona o cestnej doprave, ktorý ruší viacer…