Jana Kiššová - NRSR - reakcia - rozprava k neprimeraným podmienkam v obchodnom styku