Jana Kiššová - NRSR - rozprava k neprimeraným podmienkam v obchodnom styku