Jana Kiššová a Rado Pavelka na tému zrušenia osobitného odvodu pre obchodné reťazce na potraviny