Vyzývame ministerstvo vnútra, aby zrušilo existujúce certfikáty elektronického podpisu.