Predstavili sme Agendu 2020 – opatrenia pre zlepšenie podnikateľského prostredia