Naša krajina sa dá spravovať slušne. Predkladáme dohodu o spolupráci