Dnešným dňom je naša strana Sloboda a Solidarita pripravená prevziať zodpovednosť za Slovensko.