Existujú závažné dôvody, prečo osobitý bonus odmietame.