Z prvej ruky

Publikovala RTVS dňa 12.10.2016

Zmeny v podpore malého a stredného podnikania

Celá relácia je publikovaná na: www.rtvs.sk