Stretnutie s veľvyslancom Moldavskej republiky v SR

Publikovala NRSR dňa 02.04.2019

Predsedníčka Výboru NR SR pre hospodárske záležitosti Jana Kiššová sa dňa 2. apríla 2019 stretla s mimoriadnym a splnomocneným veľvyslancom Moldavskej republiky v Slovenskej republike so sídlom vo Viedni J.E. Viktorom Osipovom. Nosnou témou stretnutia bola vnútropolitická situácia po parlamentných voľbách v Moldavsku, ktoré sa konali 24.2.2019.
Prvý krát prebehli podľa novej platnej legislatívy, ktorá zaviedla pomerne komplikovaný zmiešaný volebný systém. Na druhej strane práve vďaka nemu získali polovicu hlasov v parlamente poslanci, ktorí reprezentujú reálne potreby a záujmy občanov v regiónoch. Vytvorenie vládnej koalície bude veľmi problematické, vzhľadom na tesný rozdiel v získanom pomere hlasov medzi socialistami, demokratmi a pravicovou stranou Blok ACUM. Predsedníčka výboru Jana Kiššová vyjadrila vieru, že povolebné rokovania dopadnú v konečnom dôsledku v prospech občanov. Z vlastnej politickej skúsenosti upozornila na problémy, ktoré môže priniesť krehká koalícia, menšinová vláda či alternatívna úradnícka vláda. Politici by mali hlavne rešpektovať vôľu občanov, ktorá je aj podľa slov J.E Viktora Osipova naklonená silne pro-európsky.
V diskusii sa dotkli tiež témy vzájomnej hospodárskej spolupráce medzi Slovenskom a Moldavskou republikou. Tá v súčasnosti bohužiaľ vôbec nezodpovedá existujúcemu potenciálu, napriek tomu, že dynamika vzájomného obchodu medzi krajinami za posledné roky podstatne vzrástla. Slovensko je podľa J.E. Viktora Osipova veľkým vzorom pre Moldavsko v tom, ako sa dokázalo postupom rokov pretransformovať z takmer výlučne poľnohospodárskej krajiny na priemyselne vyspelú ekonomiku. J.E. Viktor Osipov ocenil aj rozvojovú spoluprácu s Moldavskom, ktorá sa realizuje napríklad prostredníctvom štipendií pre moldavských študentov.
Obidvaja na záver stretnutia vyjadrili záujem o intenzívnejšiu spoluprácu medzi slovenským a moldavským parlamentom, ktorú vo veľkej miere podporuje aj prebiehajúci twinningový projekt, do ktorého je Národná rada Slovenskej republiky intenzívne zapojená.

Tento článok bol publikovaný na: https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=udalosti/udalost&MasterID=54937