Elektráreň v Novákoch funguje bez povolenia, škodí ovzdušiu

Publikovala Jana Kiššová dňa 08.12.2016

O nelegálnej prevádzke uhoľnej elektrárne v Novákoch sa kompetentní dozvedeli až takmer po mesiac po jej spustení. To všetko napriek tomu, že nespĺňa emisné limity a škodí životnému prostrediu. Od 1.1.2016 platia v celej Európskej únii nové emisné limity. Viaceré prevádzky museli preto investovať do nových, ekologickejších technológií. Inak tomu nebolo ani v Novákoch, kde tepelnú elektráreň na domáce uhlie prevádzkujú Slovenské elektrárne. Prvý a druhý blok prešli v roku 2015 obnovou za 40 miliónov eur. Tretí a štvrtý blok sa Slovenské elektrárne rozhodli natrvalo odstaviť.

O to viac sme boli s kolegami prekvapení, keď sa minulý týždeň v rámci európskeho systému nahlasovania plánovaných odstávok elektrární objavila informácia o dvojdennom prerušení výroby elektriny na odstavenom bloku B3. Áno, dvojdňová odstávka vraj odstaveného bloku 3, ktorý takmer rok nespĺňa emisné limity. Začali sme teda pátrať.

Kolegovia Anna Zemanová a Karol Galek sa vybrali priamo do Novák. V Novákoch je evidentne opäť v prevádzke starý blok uhoľnej elektrárne, ktorý už takmer rok nemá čo dymiť. Tretí blok nikdy nesplnil nové emisné limity a nebola na ňom vykonaná žiadna úprava smerom k ekologickejším technológiám. Preto nemá čo byť v prevádzke. Ale je.

Až na základe tlačovej konferencie, kde sme medializovali naše zistenia, začalo ako z „chlpatej deky“ liezť zo Slovenských elektrární zdôvodnenie: „Firma Slovenské elektrárne prenajala blok číslo tri elektrárne Nováky spoločnosti Hornonitrianske bane Prievidza, a.s., na účely testovania mobilného odsírovacieho zariadenia. Na tento účel boli vydané aj príslušné povolenia štátnych orgánov.“ Okrem podozrivého argumentu je alarmujúca aj absentujúca časová súslednosť a logika. Na rokovaní dňa 20. 9. 2016 so zástupcami prevádzkovateľa bolo dohodnuté, že v Elektrárni Nováky na bloku B3 bude vykonaný „prevádzkový pokus v nevyhnutnom rozsahu a v obmedzenom časovom období“. Až v nedeľu 27.11. Slovenské elektrárne príslušným orgánom oznámili, že pokus už prebieha od začiatku novembra 2016(!) a to na pôvodnom parnom jednobubnovom kotle – bloku B3. Inšpektorát životného prostredia bol teda informovaný až takmer mesiac po tom, čo „pokus“ začal. Prevádzka elektrárne teda očividne bežala ilegálne. Riaditeľ inšpektorátu vo svojom vyjadrení síce uviedol, že o „pokuse“ so Slovenskými elektrárňami diskutovali, ale ani slovkom sa nezmienil, či im to vôbec povolili.

Vysvetlenie môže byť jednoduché. Peniaze. A to za každú cenu. Finančný záujem pár jednotlivcov nadradený nad zákony, ochranu životného prostredia a zdravie ľudí.

Táto situácia vyvoláva množstvo otázok, ale aj podozrení, a preto som sa rozhodla zvolať na štvrtok, 8.12. mimoriadne zasadnutie Výboru NR SR pre hospodárske záležitosti, kde budeme žiadať vysvetlenie. Ministra životného prostredia Lászla Sólymosa sa chcem spýtam, kto a či vôbec povolil uvedenie bloku B3 do prevádzky a čo hrozí Slovenským elektrárňam za prípadné nedodržiavanie zákonov a emisných limitov. Ak povolil, kde sú z zmysle zákona zverejnené povolenia?

Otázky ohľadom dodržiavania nariadenia vo všeobecnom hospodárskom záujme pri výrobe elektriny z domáceho uhlia a sankciách za podprodukciu, či nadprodukciu budeme požadovať od ministra hospodárstva, Petra Žigu, ako správcu štátneho 34-percentného balíka akcií v Slovenských elektrárňach. A tiež ma zaujíma, kto sa o prevádzku tohto bloku reálne stará. Vrabce čvirikajú, že sú to vraj Hornonitrianske bane.

Spoločnosť Hornonitrianske bane Prievidza ako údajný nájomca bloku číslo 3 vo svojom predmete činnosti nemá ani výrobu ani predaj elektriny. Jediné povolenie na podnikanie v energetike majú na distribúciu elektriny. Jediný, kto teda môže vyrábať elektrickú energiu v spleti firiem, sú naďalej iba Slovenské elektrárne. Tie však prevádzku tretieho bloku, podľa tento týždeň medializovaného vyjadrenia, pre nás stále za nejasných okolností delegovali na tretí subjekt.

Neekologická a neekonomická elektrina z hnedého uhlia

 

Článok bol publikovaný na: https://europskenoviny.sk/2016/12/08/jana-kissova-elektraren-novakoch-funguje-bez-povolenia-skodi-ovzdusiu/