Predsedníčka Výboru NR SR pre hospodárske záležitosti Jana Kiššová prijala kórejského veľvyslanca na Slovensku p. J.E. Byung Hwa Chung-a

Publikovala NRSR dňa 05.03.2019

Predmetom zdvorilostnej návštevy veľvyslanca J.E. Byung Hwa Chung-a bolo posilnenie vzájomných vzťahov medzi Slovenskom a Kóreou, pričom nosnou témou boli hospodárske vzťahy a pôsobenie kórejských podnikateľských subjektov na Slovensku. J.E. Byung Hwa Chung ocenil a poďakoval sa za dlhodobú podporu týmto spoločnostiam, avšak nevyhol sa viacerým problémom, ktorým čelia v súvislosti so štruktúrou pracovného trhu na Slovensku.

Najvypuklejšie problémy sú v oblasti dostupnosti kvalifikovanej pracovnej sily. Ďalšie problémy spôsobuje rýchlo rastúca minimálna mzda, byrokracia, vysoké daňové a odvodové zaťaženie v porovnaní s okolitými krajinami, právna neistota v podobe častých novelizácií zákonov či nedobudovaná cestná infraštruktúra medzi Slovenskom a Českou republikou pre subdodávateľov spoločnosti KIA.

Predsedníčka výboru Jana Kiššová uviedla, že Slovensko bohužiaľ nevyužíva celý svoj ekonomický potenciál v čase hospodárskej konjunktúry, čo negatívne ovplyvňuje najmä podnikateľské prostredie. Zahraničným investorom treba ponúknuť v prvom rade kvalitné a stabilné podnikateľské prostredie a nie kompenzovať jeho nedostatky dotáciami a investičnými stimulmi. Za hlavné problémy považuje vysokú administratívnu záťaž, už spomínaný alarmujúci nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily a slabé budovanie vedomostnej ekonomiky. Vďaka stimulom sa na Slovensku vytvára monokultúrne hospodárstvo a stávame sa tak montážnou dielňou s pracovnými pozíciami s nízkou pridanou hodnotou. O zlej situácii podľa nej svedčí aj kontinuálny posun Slovenska na nižšie priečky v rôznych prieskumoch hodnotiacich slobodu v podnikaní či konkurencieschopnosť Slovenska. Namiesto dobiehania vyspelých krajín v „dobrých časoch“ sa im vzďaľujeme. Absolútne nepostačujúce sú podľa nej aj investície do vedy a výskumu, ktoré sú dlhodobo pod úrovňou 1% HDP. Kým na porovnanie v Kórei, ako uviedol aj J.E. Byung Hwa Chung, je to viac ako 4% HDP.

Kórea je významným hospodárskym partnerom Slovenska a prehlbovanie obchodných vzťahov podčiarkuje aj intenzívny dialóg a spolupráca na najvyššej politickej úrovni. Obidve strany sa zhodli na tom, že budú podporovať jej rozvoj aj na parlamentnej úrovni.

Tento článok bol publikovaný na: https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=udalosti/udalost&MasterID=54910