Poslanecký prieskum Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti v Kúpeľoch Sliač, a.s.

Publikovala nrsr.sk dňa 26.09.2017

Predsedníčka Výboru NR SR pre hospodárske záležitosti Jana Kiššová spolu s ďalšími členmi výboru uskutočnili dňa 26. septembra 2017 poslanecký prieskum v Kúpeľoch Sliač, a.s. Podnetom na vykonanie prieskumu bola Petícia za záchranu prírodných liečebných kúpeľov na Sliači, doručená Národnej rade Slovenskej republiky a opakovane prerokovaná vo výbore.

Občania v petícii upozorňujú na dlhodobé stagnovanie spoločnosti, ktorej väčšinovým vlastníkom je štát, na chátranie pamiatkovo chránených budov a parku, ktoré sú súčasťou kultúrneho dedičstva Slovenska. Zároveň poukazujú na viaceré dôvody súčasného stavu, ktoré pretrvávajú z minulosti. Poslanci výboru sa stretli so zástupcami petičného výboru ako aj s primátorom mesta Sliač, kde sa podrobne oboznámili so stanoviskom občanov mesta (petíciu podpísalo viac ako 4000 občanov). Kúpeľníctvo má v regióne veľký význam a tradíciu v liečbe kardiovaskulárnych ochorení a charakter prírodných liečivých zdrojov je jedinečný nielen v slovenskom meradle. Kúpele Sliač taktiež zamestnávajú podstatné množstvo obyvateľov regiónu Horehronia. Cieľom petície bolo v prvom rade poukázať na nelichotivý skutkový stav kúpeľov a spustiť pozitívny proces na ich záchranu. Následne sa poslanci stretli s riaditeľom a členmi predstavenstva Kúpeľov Sliač, a.s., kde podrobne prediskutovali príčiny súčasného vážneho stavu v kúpeľoch. Finančná situácia je viac než zlá a rozvojové možnosti sú momentálne nulové. Kúpele nedokážu dlhodobo vytvárať prostriedky na svoju rekonštrukciu a teda nie sú schopné v trhovom prostredí konkurovať ostatným kúpeľom. Dochádza tým k postupnému úpadku majetku a k znehodnocovaniu aktív spoločnosti. Príčin je hneď niekoľko. Podľa názoru vedenia kúpeľov je jednou z nich nedostatok výnosov od kúpeľných pacientov, čo súvisí okrem iného aj s legislatívnymi zmenami v Indikačnom zozname Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR. Poslanci výboru spolu s vedením kúpeľov podrobne rozobrali prevádzkovú situáciu, investičné možnosti a budúcu perspektívu kúpeľov. Vedenie kúpeľov očakáva posun v súvislosti s plánovanou zmenou v štruktúre vlastníctva, kde by malo dôjsť k prevzatiu kúpeľov Ministerstvom zdravotníctva SR. Poslanci sa budú snažiť v rámci možností daných zákonmi prispieť k čo najrýchlejšiemu riešeniu danej situácie a k záchrane Kúpeľov Sliač.

Článok bol publikovaný na: http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=udalosti/udalost&MasterID=54416