Zákaz nedeľného predaja pripraví 4 400 ľudí o prácu

Publikovala Jana Kiššová dňa 09.10.2012

Citeľné výpadky v štátnom rozpočte, strata tisícok pracovných miest a pokles tržieb obchodníkov. Takýto dopad bude mať zákaz nedeľného a sviatočného predaja. Štát má problém nájsť 50 miliónov eur pre zdravotné sestry a zároveň sa chce vzdať dvojnásobku tejto sumy nezmyselnou reštrikciou. A nie len to! Tento zákaz obmedzí ľuďom možnosť slobodne sa rozhodovať a núti ich správať sa podľa toho, čo predkladatelia považujú za jediné správne.

O tom, ako chce KDH opäť presadiť zákaz predaja v nedeľu a vo sviatok, som už písala vo svojom predchádzajúcom blogu. Nakoľko tento zákaz môže byť o pár mesiacov na Slovensku realitou, patrilo by sa povedať ľuďom, čo nás to bude stáť. Predkladatelia mlčia a čísla na papier buď dať nechcú alebo nevedia.

 

Odhadla som teda na základe dostupných informácií dopady tohto „skvostného" návrhu. Takže poďme pekne po poriadku...

O prácu príde vyše 4 400 ľudí

V maloobchode pracuje vyše 153 600 ľudí.                                      153 600

Nie všetky obchody majú v nedeľu otvorené, 
podľa odborníkov je zatvorených približne 26%.                              113 600

Nedeľná práca tvorí jednu sedminu z tohto počtu.                             16 200

V roku 2013 budeme mať 11 sviatkov, ktoré 
nepripadnú na nedeľu, čo tvorí ďalšie 3% z výkonov 
v maloobchode.                                                                                  3 400

Spolu sa teda predkladatelia pri zákaze nedeľného aj 
sviatočného predaja zahrávajú s takmer 20-tisíc 
pracovnými pozíciami.                                                                      19 800

Predaj v maloobchode nie je lineárny, t. j. v nedeľu 
väčšina otvorených obchodov pracuje v kratšej pracovnej 
dobe, je primerané uvažovať s indexom 0,75, čím sa počet 
dotknutých zníži.                                                                              14 700

O prácu neprídu všetci, nakoľko je predpoklad, že pri 
nedeľnom a sviatočnom zákaze predaja by bol vyšší nápor 
na predajne v iné pracovné dni. Počítam s tým, že polovica 
týchto ľudí bude presunutá na prevádzku mimo nedele.                       7 300

Ak je z tohto počtu 40% dohodárov, tak okrem toho, že títo 
prídu o možnosť privyrobiť si popri inej práci, tak bez práce 
ostane na ulici viac ako 4 400 ľudí.                                                    4 400

Pri výpočte som abstrahovala od ďalších dopadov na zamestnanie:
 - ozamestnanie by prišli aj ľudia na iných pracovných pozíciách, napr. upratovačky alebo strážnici,
 - časť nákupov by sa pretavila do nákupnej turistiky do okolitých štátov (Maďarsko, Česko).

Naozaj máme na Slovensku toľko práce nazvyš, že si môžeme dovoliť jej potenciálne množstvo regulovať smerom nadol?

Štát príde na podpore o viac ako 6,1 mil eur

                                                                                      Dohodári        Zamestnanci 
                                                                                                                  na HPP
Ako som už uviedla, zrušením nedeľného
a sviatočného predaja príde pri zohľadnení 
súvisiacich faktorov vyše 7 300 ľudí. Z toho približne
40 % tvoria dohodári a zvyšok sú ľudia, ktorí pracovali 
na hlavný pracovný pomer (HPP).                                              2 900              4 400

Dohodári nebudú poberať podporu v nezamestnaní, 
nakoľko predpokladám, že túto prácu vykonávali popri 
inej práci alebo to boli študenti a dôchodcovia, ktorí si 
chceli zvýšiť životnú úroveň. Nezvýšia si ju, pretože 
o túto možnosť prídu. Podpora, ktorú bude musieť štát 
vyplatiť zamestnancom v hlavnom pracovnom pomere 
(4 400 ľuďom), je vo výške 50% priemernej mzdy 
v maloobchode, a tá bola v roku 2011 554 eur. 
Pri výpočte počítam s konzervatívnym odhadom 
príplatkov vo výške 25%, ktoré sú zamestnancom 
pri nedeľnej a sviatočnej práci vyplácané. Ďalej 
predpokladám, že priemerná doba poberania podpory 
v nezamestnanosti bude 4 mesiace, a to som určite 
obrovský optimista. 
Štát bude musieť vyplatiť ľuďom, ktorých pripraví 
nedeľný a sviatočný zákaz predaja o prácu,                        0 eur               6,1 mil eur
podporu vo výške viac ako 6,1 mil eur
.

Štát príde na odvodoch a dani z príjmu fyzických osôb takmer o 21 mil eur

                                                                                         Dohodári        Zamestnanci 
                                                                                                                    na HPP

Štát príde o odvody a dane všetkých nezamestnaných 
bez ohľadu na to, či si v blízkej dobe nájdu prácu, 
pretože ich pracovné miesta budú zákazom 
nedeľného a sviatočného predaja navždy zrušené.                  2 900               4 400

Abstrahujem od odvodov dohodárov, nakoľko tieto 
sú minimálne (0,8 % úrazové poistenie). Rovnako 
abstrahujem od daní z príjmu dohodárov, pretože 
predpokladám, že dohodári v maloobchode sú 
honorovaní minimálnou mzdou. V prípade 
zamestnancov zamestnaných na HPP by štát 
prišiel na odvodoch pri priemernej mzde 554 eur 
a 25%-ných príplatkoch za zamestnanca (13,4%) 
aj zamestnávateľa (35,2%) o viac ako 17,8 mil eur.                 0 eur               17,8 mil eur

Na dani z príjmu zamestnancov štát príde za rok 
takmer o 3 mil. eur.                                                               0 eur               3,0 mil eur

Štát príde zákazom nedeľného a sviatočného predaja 
na odvodoch a daniach z príjmu spolu takmer 
o 21 mil. eur.                                                                         0 eur               20,8 mil eur

Pri výpočte som abstrahovala od:
- faktu, že určitá časť dohodárov si privyrába touto prácou popri hlavnom pracovnom pomere, kde si aj uplatňujenezdaniteľné minimum, čo by navýšilo výšku straty na daniach,

- faktu, že strana SMER navrhuje zaťažiť dohody odvodmi, čo by navýšilo aj stratu na odvodoch o ďalších približne 7,3 mil eur. Toto číslo je kvalifikovaným,  odhadom odzrkadľujúcim súčasnú podobu návrhu, ktorý prešiel prvým čítaním a mal by zaťažovať dohodárov rôznymi sadzbami. Pri výpočte som uvažovala s ich priemernou hodnotou spolu 30% za zamestnanca a zamestnávateľa.

Obchodníkom klesnú tržby, štát stratí na DPH a dani z príjmu právnických osôb 77,2 mil eur za rok
                                                                                    Tržby (v mil eur)
                                                                       s DPH               bez DPH           DPH

V roku 2011 boli v maloobchode tržby 
približne 17,5 miliárd eur.                               17 527           14 606               2 921

Ak toto číslo zredukujem o 26% (obchody, 
ktoré nie sú otvorené v nedeľu), vydelím 
siedmimi (nedele) a zohľadním index 0,2 
(podľa odborníkov 20% z celkových nákupov 
sú impulzívne nákupy, zvyšných 80% nákupov 
sa presunie do iných dní v týždni - opäť 
abstrahujem od presunu tržieb do susedných 
krajín), tak zistím, že hovoríme o strate tržieb 
vo výške 370,5 mil. eur.                                      370,5              308,8              61,8

Ak k tomu pripočítam stratu (3%) zo zákazu 
sviatočného predaja, tak tržby 
klesnú o 77,8 mil eur.                                         77,8                64,9                13,0

V dôsledku zákazu nedeľného aj sviatočného 
predaja spolu dôjde k zníženiu bežných tržieb 
o takmer 450 mil. eur, čím štát príde o príjem
z DPH vo výške 74,7 mil. eur.                              448,4              373,7              74,7

Pri minimálnej ziskovosti 3,5% (túto udávajú
odborníci maloobchodného predaja) príde štát 
o daň z príjmu približne o 2,5 mil. eur.                   ---                  2,5                  ---

 

Toto bol len pohľad maloobchodu. Ak však klesnú tržby (teda sa znížila spotreba a  dopyt po tovaroch), bude to mať dopad aj na ďalšie úrovne dopytu (subdodávatelia, prepravcovia, výroba, atď.)

Ľuďom sa zníži životná úroveň

Treba si uvedomiť, že zákazom nedeľného a sviatočného predaja „nepostihneme" bohatých. Najväčší dopad bude mať toto „skvelé opatrenie" práve na ľudí, ktorí sú od príjmu bytostne závislí a jeho stratou skončia mnohí s existenčnými problémami.

Dohodári stratia kompletný príjem plynúci z tejto práce na dohodu a ak sa im doteraz darilo „prilepšiť si" brigádou v obchode, tak na to môžu v prípade schválenia tohto zákona zabudnúť.

Tých vyše 4 400 ľudí, pre ktorých bola táto práca hlavným pracovným pomerom, pripraví navrhovaná zmena (v čase poberania podpory) mesačne o 197 eur (to je rozdiel medzi výškou podpory a strateným príjmom) a ak si ani po 6 mesiacoch nenájdu prácu (čo je vysoko pravdepodobné, nakoľko klesne celkový počet týchto pracovných miest o 7 300), prídu o príjem kompletne.

Predkladatelia tohto návrhu by sa mali najprv dotknutých ľudí spýtať, či im a ich rodinám tieto peniaze nebudú chýbať. Či náhodou aj dnes nechodia do práce (aj v nedeľu, aj vo sviatok) vzhľadom na svoju životnú situáciu dobrovoľne.

Bilancia:

O prácu príde spolu                                                                                         7 300 ľudí

- Ztoho tých, pre ktorých išlo ohlavný pracovný pomer

4 400

- Ztoho dohodári

2 900

 

 

Štát stratí príjmy do štátneho rozpočtu viac ako 111,7 mil eur

- Vyplatením podpory v nezamestnanosti

6,1 mil eur

- Výpadok na odvodoch

17,8 mil eur

- Výpadok na daniach zpríjmu FO

3,0 mil eur

- Výpadok DPH zo straty tržieb

74,7 mil eur

- Výpadok na daniach z príjmu PO

2,5 mil eur

- Potenciálny výpadok zodvodov dohodárov

7,3 mil eur

Spolu:

111,7 mil eur

Suma 111,7 milióna eur predstavuje približne 0,15% HDP. Už dnes sú výdavky štátneho rozpočtu ďaleko vyššie ako jeho príjmy a tento dodatočný pokles príjmov spôsobí zvýšenie deficitu štátneho rozpočtu o ďalších 0,15%. 

Článok bol publikovaný na: https://janakissova.blog.sme.sk/c/310120/Zakaz-nedelneho-predaja-pripravi-4-400-ludi-o-pracu.html