Ako prišla ministerka Zvolenská o nevinnosť

Publikovala Jana Kiššová dňa 27.09.2013

Zasadnutia parlamentných výborov sú obvykle verejné. Takým bolo aj to stredajšie mimoriadne zasadnutie zdravotníckeho výboru, ktorého zvolanie inicioval Richard Sulík. „Skvelý zážitok", niekedy si to vyskúšajte. Pani ministerka na tomto zasadnutí mala vysvetliť okolnosti okolo prevozu pacientky dňa 13.9.2013, ktorá potrebovala urgentnú pomoc. Táto pacientka akúsi pomoc dostala. Dnes už ale vieme, že lekári nemali ani len možnosť poskytnúť jej takú pomoc, akú nám všetkým garantuje zákon.

Na Slovensku má poskytovať Vrtuľníkovú záchrannú zdravotnú službu (VZZS) zo siedmich bodov 7 vrtuľníkov. Tak má byť zabezpečené, aby sa v porovnateľnom čase dostalo záchrannej služby občanom z každého kúta Slovenska. Od 12. septembra tomu tak nebolo, pretože pani ministerka nestihla vydať licencie na prevádzku VZZS a tým starým uplynula platnosť. Pani ministerka je vo funkcii jeden a pol roka. Jeden a pol roka je jej známy dátum, kedy končí platnosť týchto licencií a ona jednoducho nestihne zabezpečiť vydanie nových. Výsledok? 5 dní bol Bratislavský a Trenčiansky kraj odrezaný od leteckej záchranky. Čo čert nechcel, niekto ju v tom čase bytostne potreboval. V piatok 13. septembra sa stala na Záhorí dopravná nehoda, pri ktorej boli zranení ľudia, z toho jedna osoba ťažko. Potrebovala akútnu pomoc.

Pani ministerka predložila zdravotníckemu výboru „Správu o prešetrení okolností poskytnutia prvej pomoci a okolností prevozu pacientky, ktorá bola v piatok 13. septembra 2013 účastníčkou dopravnej nehody pri Senici a pri prevoze do Bratislavy zomrela". Správa krok po kroku popisuje, čo sa udialo od nehody až po skonanie tejto mladej ženy. Pani ministerka nezabudla niekoľkokrát zdôrazniť a zopakovať, ako bola aj počas týchto piatich dní plne zabezpečená zdravotná záchranná služba. Otázky od poslancov Sulíka, Uhliarika a Novotného, ktoré smerovali k absencii licencií a teda výpadku pre niekoho život zachraňujúcej služby a jej zlyhaniu, systematicky ignorovala.

Správa bola impozantná. Až ku koncu diskusie vo výbore sa ukázalo, že zas až taká kompletná nie je a chýbajú v nej podstatné skutočnosti. Podstatnejšie je ale iné. Ani slovo o tom, aký mala ministerka Zvolenská dôvod držať dva západoslovenské kraje 5 dní bez zabezpečenej VZZS. Ani slovo o tom, čo spravila pre to, aby tieto dva kraje neboli vo vzduchoprázdne. Ani slovo o nejakom náhradnom riešení. Žiadne nebolo. A pritom mohla udeliť dočasnú licenciu v rámci ministerskej výnimky. Je úžasné, ako niekto dokáže rozprávať a neodpovedať. A že otázok tam padlo neúrekom, vedia všetci zúčastnení.

Nemá zmysel polemizovať o tom, či postup pri záchrane tejto mladej ženy bol alebo nebol správny. Nemá zmysel pochybovať o lekároch, ktorí konali tak alebo onak. Má ale zmysel položiť si pár otázok.

Nehanbí sa pani ministerka argumentovať neukončeným výberovým konaním, kvôli ktorému nezabezpečila v Západoslovenskom kraji vrtuľníkovú záchrannú zdravotnícku pomoc? Nejednalo sa predsa o výberové konanie na toaletný papier, ale službu, ktorou sa zachraňujú ľudské životy!

Nehanbí sa pani ministerka za cynizmus v argumentoch, keď v tejto súvislosti konštatuje, že ona ani do budúcna nevie zabezpečiť, aby nikto neumrel?

Nehanbí sa pani ministerka vysloviť tvrdenie, že „bola plne zabezpečená záchranná starostlivosť", ak dva kraje mali byť pokryté a neboli? Plne pokryté neznamená snáď na 100%? 5 zo 7 je pre ňu 100%?

Nehanbí sa pani ministerka argumentovať príkladom z Maďarska, kde majú menej vrtuľníkov ako na Slovensku? Nikdy snáď nevidela na mape, ako vyzerá rozloha/poloha/hornatosť Slovenska a Maďarska?

Nehanbí sa pani ministerka tvrdiť, že počas celého zásahu bol k dispozícii vrtuľník, keď v samotnej správe sa uvádza:

„O 16:55:17 prichádza z nemocnice žiadosť na operačné stredisko ZZS (záchrannej zdravotnej služby) o sekundárny transport pacientky VZZS do NÚSCH v Bratislave. Keďže v tomto čase nie je VZZS k dispozícii, je k pacientke pre potreby sekundárneho prevozu vyslaná pozemná ambulancia ZZS."

Primár teda vrtuľník žiadal a ten fyzicky bol. Ale nebola licencia, tak neletel.

Nemá zmysel polemizovať ani o tom, či licencia nebola pre to alebo ono. Či niekto čakal a nedočkal sa všimného, či niekto niečo nedodal alebo niečo neposlal alebo nepodpísal. Dôležité je, že licencia chýbala. Licencia, ktorú malo vydať Ministerstvo zdravotníctva pod vedením ministerky Zvolenskej, aby zabezpečilo pre občanov to, čo im garantuje zákon.

Nikto ma nepresvedčí, že nezabezpečením tejto pre niekoho životne nutnej a štátom garantovanej služby nedošlo k ohrozeniu ľudí a že to nie je fatálne zlyhanie, ktoré sa neodpúšťa.

Pre objasnenie ďalších skutočností sme s kolegom Galkom položili Ministerstvu zdravotníctva otázky, na ktorých odpovede čakáme:

1.   Kedy Ministerstvo zdravotníctva SR vypísalo výberové konanie na pridelenie licencií leteckej záchrannej služby pre Trenčiansky a Bratislavský samosprávny kraj?

2.   Koľko subjektov sa do týchto výberových konaní pre Trenčiansky a Bratislavský samosprávny kraj prihlásilo?  Ktoré subjekty sa do týchto výberových konaní prihlásili?

3.   Od kedy do kedy plynula lehota na prihlásenie sa do týchto výberových konaní?

4.   Koľkým prihláseným subjektom do týchto výberových konaní chýbali podľa Ministerstva zdravotníctva SR kompletné podklady k prihláškam?

5.   Kedy  Ministerstvo zdravotníctva SR vyzvalo predmetné subjekty na doplnenie chýbajúcich podkladov a s akými lehotami na ich dodanie?

6.   Uveďte menovite, aké dokumenty/podklady chýbali jednotlivým uchádzačom.

7.   Kedy jednotliví uchádzači tieto chýbajúce dokumenty/podklady doručili Ministerstvu zdravotníctva SR?

8.   Koľko uchádzačov týchto výberových konaní spĺňalo predpísané formálne náležitosti?

9.   Uveďte dátumy všetkých zasadnutí výberovej komisie, ktorá zasadala vo veci výberu poskytovateľov leteckej záchrannej služby pre Trenčiansky a Bratislavský samosprávny kraj.

10. Kedy príslušná výberová komisia rozhodla, že licencie pre Bratislavský a Trenčiansky samosprávny kraj získala/obhájila spoločnosť Air-Transport Europe?

11. Uveďte členov výberových komisií pre spomínané výberové konania.

12. Uveďte, kedy a s akým dátumom účinnosti ministerka zdravotníctva podpísala príslušné licencie.

Po napísaní blogu mi boli doručené odpovede na uvedené otázky, a tak ich sem dodatočne dokladám. Utvrdili ma v predpoklade, že k pochybeniu skutočne došlo a som zvedavá na vyvodenie zodpovednosti.

Článok bol publikovaný na: https://janakissova.blog.sme.sk/c/338441/Ako-prisla-ministerka-Zvolenska-o-nevinnost.html