Chceš daňové prázdniny? Vydieraj!

Publikovala Jana Kiššová dňa 23.07.2014

Vláda má zas peniaze nazvyš. Nepôjdu do zdravotníctva ani školstva, pôjdu firme pána Babiša. Pekne elegantne, ako sa sluší a patrí, cez 10-ročné daňové prázdniny. Štát tak venuje 58 miliónov eur tomuto bezpochyby úspešnému českému podnikateľovi a ministrovi financií Českej republiky v jednej osobe. Ale toto nie je v tom celom jediný prúser.

Firma pána Babiša (Duslo Šaľa, patrí do skupiny Agrofert ) údajne nevytvorí žiadne nové pracovné miesta, prisľúbi len ich nezrušenie, zotrvanie na Slovensku a plánuje vo firme preinvestovať 300 miliónov eur. Prečo jej majú ostatní daňovníci za to zaplatiť?  Lebo firma vraj dopláca na zlú reguláciu distribúcie zemného plynu.. Tak miesto toho, aby sa Ficova vláda zamyslela nad (a pre všetkých) spravodlivým nastavením týchto poplatkov, posunie „problém“ jedinému ministrovi, nech ten schváli daňové prázdniny. O daňových prázdninách totiž rozhoduje „po novom“ na Slovensku len jedna osoba.

Presne tak. O tak zásadnej veci (o daňovej úľave na investičný zámer nad 200 miliónov eur) dnes rozhoduje za Slovensko len minister (hospodárstva alebo dopravy). Bez toho, aby to prerokovala vláda a bez toho, aby o tom mohla byť informovaná verejnosť. Tento stav dosiahla len nedávno vládna strana SMER, keď nepriamou novelou vpašovala takéto pravidlo cez Zákon o ochrane spotrebiteľa do Zákona o investičnej pomoci. Údajný súvis týchto zmien s novelizovaným Zákonom o ochrane spotrebiteľa odôvodnili potrebou doplniť povinnosť žiadateľa o investičnú pomoc o čestné vyhlásenie, „že v prípade, ak realizáciou investičného zámeru dochádza k takej podnikateľskej činnosti, že žiadateľ je v postavení predávajúceho a vstupuje do právnych vzťahov so spotrebiteľmi, je povinný dodržiavať spotrebiteľské právo“. Inými slovami, žiadateľ má čestne vyhlásiť, že nebude porušovať zákon, ktorý platí pre všetkých bez akýchkoľvek čestných vyhlásení. Sic! Nuž, aj takto sa schvaľujú zákony. Jedným pozmeňováčikom na výbore, ktorým smerácky poslanec Národnej rady SR zbaví (určite cieľavedome a premyslene, po voprednej dohode) Vládu SR zodpovednosti za dotácie. Neuveriteľné! O daňových prázdninách na 10 rokov a desiatkach miliónov eur nemusí rokovať vláda, dokonca je možné odklepnúť ich za chrbtom ministra financií. Komu by prekážalo, že Ústava SR vláde ukladá povinnosť rozhodovať o zásadných opatreniach na zabezpečenie hospodárskej a sociálnej politiky SR? Alebo snáď 10 ročné daňové prázdniny za 58 miliónov eur nie sú zásadným opatrením?

Takýmto presunutím zodpovednosti na ministra hospodárstva sa vláda podľa mňa nielen nepochopiteľne, ale zjavne aj protiústavne vzdala jednej zo svojich ústavných povinností.

A výsledok? Rozvrátené podnikateľské prostredie, rozvrátený priestor na zdravú konkurenciu a do očí bijúca nespravodlivosť v platení daní. Tie budú na Slovensku platiť už len slabí. Teda fyzické osoby a malé podniky, ktoré nezamestnávajú stovky zamestnancov a nemajú v rukách tak silný vyjednávací nástroj, aby prišli za pánom ministrom a vyhrážali sa mu zrušením pracovných miest a odchodom zo Slovenska.

Článok bol publikovaný na: https://janakissova.blog.sme.sk/c/361506/chces-danove-prazdniny-vydieraj.html